Guidelines về sỏi tiết niệu

Guidelines về sỏi tiết niệu của Hội Tiết niệu châu Âu năm 2006

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: