CHỈ ĐỊNH CẮT BỎ BAO QUY ĐẦU, MỘT VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRANH LUẬN NHIỀU NHẤT CHO ĐẾN TẬN NGÀY NAY

 Bs Nguyễn Phương Hồng, Phòng Khám Đa khoa Âu Việt, 15A Trần Khánh Dư, Hà Nội

 ( Xin xem file pdf đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: