Tài liệu Hội nghị khoa học thường niên VUNA 12.2021

 Toàn văn kỷ yếu và Tạp chí Y học Việt Nam của Hội nghị khoa học thường niên của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam 12.2021

 Xin bấm bào đường link để tải

Kỷ yếu

drive.google.com/file/d/1iHGSRC7WXYkpS3OpYHHSd95Mno-b6U7l/view

Tạp chí Y học Việt Nam

drive.google.com/file/d/1d_UHzsnYA75duHJg7-ah-C36EO0hPwXu/view

 

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: