Dân số Việt Nam đạt gần 97 triệu người

 Kết thúc năm 2019, dân số trung bình của Việt Nam năm 2019 là 96,48 triệu người.

 

ảnh 1

Dân số Việt Nam tiếp tục tăng chậm

Tổng cục Thống kê cho biết, dân số trung bình của Việt Nam đạt 96,48 triệu người tính đến hết năm 2019, tăng lên so với thời điểm ngày 1-4-2019 là 280.000 người. Trong đó tỷ trọng dân số sống ở khu vực thành thị tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm 34,7% tổng số dân cả nước. Dân số nông thôn chiếm 65,3%; dân số nam chiếm 49,8%; dân số nữ chiếm 50,2%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2019 là 55,8 triệu người, tăng 417,1 nghìn người so với năm trước; lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 49,1 triệu người, tăng 527,7 nghìn người.

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước năm 2019 là 1,98%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp chung khu vực thành thị là 2,93%; khu vực nông thôn là 1,51%.

Ước tính thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2019 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,9 triệu đồng của năm 2018.

Trước đó, theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến tháng 4-2019, tổng số dân Việt Nam là 96,2 triệu; trong đó nam 47,88 triệu; nữ 48,32 triệu.

Với số dân này, Việt Nam hiện đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines và thứ 15 trên thế giới. So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm 2 bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đáng chú ý, dân số Việt Nam đang có xu hướng tăng chậm hơn giai đoạn trước.

Nguồn: ANTD.VN
Các tin khác: