Liệu pháp tế bào an toàn và hiệu quả ở phụ nữ són tiểu đã được điều trị bằng phẫu thuật trước đó

 Mike Bassett, Staff Writer

 

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp sửa chữa cơ vòng niệu đạo bằng các tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân để điều trị són tiểu gắng sức là phương pháp an toàn và hiệu quả lâu bền, đặc biệt là đối với nhóm phụ nữ đã trãi qua phẫu thuật trước đó điều trị són tiểu gắng sức.

 Kaufman M.R., Trung tâm Y tế Vanderbilt ở Nashville cho biết, trong một nghiên cứu ngẫu nhiên pha III đã nhận thấy 36,9% phụ nữ áp dụng phương pháp sửa chữa cơ vòng niệu đạo bằng các tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân đạt được kết quả tốt (tần suất són tiểu giảm ≥75% sau 12 tháng) so với 30,9% phụ nữ dùng giả dược,

Chancellor MB.,Trường Y Beaumont thuộc Đại học Oakland ở Rochester, Michigan, đã trình bày một phân tích riêng biệt tập trung vào những phụ nữ trong nghiên cứu đã trải qua phẫu thuật  điều trị són tiểu gắng sức, và cho rằng việc điều trị ở nhóm phụ nữ này là nhu cầu bức thiết, sửa chữa cơ vòng niệu đạo bằng các tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân với 1 mũi tiêm duy nhất có thể là một lựa chọn an toàn và hiệu quả cho các phụ nữ thuộc nhóm đầy thách thức này.

Kaufman giải thích: “Đây là một giải pháp sinh học để điều trị són tiểu gắng sức. Phương pháp được sử dụng nhằm tác động đến cơ thắt ngoài và các phần liên quan nhờ các thủ thuật xâm lấn tối thiểu tại phòng khám. Cơ chế được giả thuyết là các tế bào sẽ gắn kết vào cơ tại vị trí tiêm, hình thành cơ vân mới và cải thiện chức năng  ."

Nghiên cứu đa trung tâm IND2 thực hiện trên 297 phụ nữ trưởng thành, có trung bình là 14,4 lần són tiểu trong 3 ngày, những người tham gia được chọn ngẫu nhiên 2:1 để điều trị són tiểu bằng phương pháp sử tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân hoặc giả dược, được phân tầng dựa trên độ nặng ban đầu và có phẫu thuật điều trị són tiểu trước đó.  

 

Kaufman giải thích rằng mong muốn ban đầu của nghiên cứu là mức giảm tần suất són tiểu ≥50% trong 12 tháng, tuy nhiên, điều này không thể phân biệt giữa nhóm giả dược do sự thay đổi trong hiệu ứng giả dược””,.

Do đó, bằng cách tính toán nghiêm ngặt hơn với mức giảm tần suất ≥75%, Kaufman và Chancellor đã báo cáo về những khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm dùng tế bào và nhóm giả dược, đặc biệt với nhóm bệnh nhân đã phẫu thuật trước đó.

Những phụ nữ này đã trải qua từ 1 - 5 cuộc phẫu thuật điều trị són tiểu gắng sức trước đó và có triệu chứng kéo dài trong khoảng thời gian trung bình là 12,8 năm. Chancellor báo cáo về sự cải thiện đáng kể ở những người phụ nữ điều trị bằng sử tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân với 40% ghi nhận mức giảm tần suất són tiểu ≥75% trong 12 tháng, so sánh với 16% của nhóm điều trị bằng giả dược.  

Theo Kaufman, sự cải thiện đáng kể cũng được ghi nhận ở nhóm phụ nữ có số lần són tiểu cao thời điểm bắt đầu được điều trị bằng sử tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân. Trong nhóm những phụ nữ có >10 lần lúc bắt đầu, 39.2% phụ nữ dùng bằng sử tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân đạt được mức giảm tần suất ≥75% so sánh với 26,4% phụ nữ dùng giả dược.   

Những nhà nghiên cứu cũng tìm ra sự cải thiện trong nhóm dùng bằng sử tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân khi dùng cách tính toán nghiêm ngặt hơn <1 lần són tiểu trong 12 tháng (được định nghĩa là hồi phục hoàn toàn), cho thấy 26,7%  phụ nữ dùng bằng sử tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân có thể khôi phục bình thường so với 22,7% dùng giả dược, với sự hưởng lợi nhiều nhất thuộc về nhóm bệnh nhân có phẫu thuật trước đó và nhóm có tần suất són tiểu nhiều ban đầu.

Ngoài ra, Kauffman cũng báo cáo trong số những người có mức giảm tần suất són tiểu >75%, thì 78,1% duy trì đáp ứng bền vững trong 24 tháng.

Kaufman cho biết “Có rất ít tác dụng không mong muốn dẫn đến việc phải dừng điều trị và những tác dụng không mong muốn liên quan thủ thuật trong nghiên cứu như tiểu khó do tiêm hoặc sinh thiết và các triệu chứng này chỉ thoáng qua và tự hết.”

Ngoài ra, bà cũng báo cáo về chất lượng cuộc sống và thang điểm về độ nghiêm trọng của các triệu chứng đều có tương quan với sự thay đổi tần suất són tiểu trong 12 tháng ở cả nhóm sử dụng tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân và nhóm dùng giả dược.

Kaufman kết luận rằng nhóm phụ nữ đã được phẫu thuật trước đó và có tần suất són tiểu cao ban đầu khi điều trị với phương pháp sửa chữa cơ vòng niệu đạo bằng các tế bào có nguồn gốc từ cơ tự thân sẽ đạt mức giảm tần suất són tiểu rõ ràng hơn nhóm dùng giả dược. Trong tương lai đây phương pháp có thể phù hợp với nhóm bệnh nhân này.

Lược dịch: HueUNA

Nguồn: MEDPAGDE TODAY
Các tin khác: