ĐÔI ĐIỀU VỂ TIẾT NIỆU VÀ NAM KHOA

 Bài viết giới thiệu lịch sử của từ Tiết niệu và Nam khoa

PGS TS BSCK2 Lê Đình Khánh

 Xin vào trang Tiết niệu Nam khoa BV Đại học Y Dược Huế để xem nội dung

Cảm ơn

www.facebook.com/profile.php

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: