Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 14/01/2021 lần 2

 Ban tổ chức xin thông báo chương trình cập nhật ( tối 14/01/2021)

Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 12/01/2021

 Ban tổ chức xin cập nhật chương trình Đại hội và Hội nghị VUNA 15-16/01/21 tại Huế

Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 03/01/2021

 Chúng tôi xin gửi chương trình cập nhật ngày 03/01/2021

Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 15/12/2020

 Chương trình dự kiến Đại hội và Hôi nghị VUNA cập nhật ngày 15/12/2020

Thông báo số 7 Hội nghị khoa học VUNA tại Huế

 Ban tổ chức xin gửi đến quí Thầy, Cô, quí đồng nghiệp thông báo số 7 Đại hội và Hội nghị của VUNA 15-16/01/2021

Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 21/11/2020

 Chương trình dự kiến cập nhật ngày 21/11/2020. Chương trình sẽ được cập nhật liên tục

Thông báo số 6 Hội nghị và Đại hội của VUNA 2020 tại Huế

 Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị khoa học thường niên của VUNA sẽ được tổ chức tại Huế vào ngày 14-16/01/2021

Thông báo hoãn tổ chức Hội nghị của VUNA vào 11/2020

 Do dịch COVID-19 cho nên BTC rất tiếc phải thông báo hoãn tổ chức Hội nghị vào tháng 11/2020. BTC rất mong quí Thầy Cô, quí Công ty, quí đồng nghiệp thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Hội. Trân trọng

Thông báo số 4 Hội nghị và Đại hội của VUNA 2020 tại Huế

 Ban tổ chức Hội nghị và Đại hội VUNA 2020 tại Huế xin gửi đến quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp , quí Công ty, tổ chức thông báo số 4. Đại điểm tổ chức có thay đổi. Tình hình dịch bệnh đang phức tập, tuy nhiên hy vọng có thể qua nhanh và Hội nghị có thể được tổ...

Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 27/7

 Ban tổ chức Hội nghị VUNA 2020 xin gửi đến quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp, quí Công ty chương trình dự kiến cập nhật ngày 27/7. Chương trình sẽ được tieps tục cập nhật. Hy vọng dịch bệnh chóng qua để chúng ta có thể gặp nhau ở Huế. 

Trân trọng

[1]  2  3  4  5  »  »»