Chương trình khoá đào tạo Nội soi niệu của VUNA phối hợp với AUSTEG

 Trong Hội nghị lần này, Hội Tiết niệu Thận học Việt nam sẽ phối hợp với Nhóm Giảng dạy & Tập huấn phẫu thuật Tiết niệu châu Á - AUSTEG (ASIAN UROLOGICAL SURGERY TRAINING & EDICATION GROUP ) với sự hỗ trợ của Cty Olympus tổ chức lớp tập huấn Nội soi niệu gồm lý thuyết, xem mổ thị phạm và thực hành trên máy mô phỏng hiện đại. Các học viên sẽ được cấp chứng nhận của AUSTEG và VUNA

 Nội dung lý thuyết của lớp tập huấn gồm các bài giảng ( xem chi tiết), 

Trong buổi mổ thị phạm, các đại biểu sẽ được xem một số kỹ thuật tiên tiến như nội soi niệu quản tán sỏi với ống soi cứng có đầu mềm, PCNL cổng nhỏ... 

Trong buổi thực hành trên mô hình, đại biểu sẽ được thực hành trên dàn máy thật, mô phỏng nội soi niệu quản ống cứng và mềm, chọc dò đường vào thận cho phẫu thuật PCNL.

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: