Hội nghị khoa học thường niên của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam 2019

 Hội nghi khoa học thường niên của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam VUNA 2019 sẽ được tổ chức tại Quảng Ning từ 11-13/7/2019

 XIn xem nội dung trong file đính kèm

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: