Cập nhật Hội nghị KH thường niên của VUNA 2019

 Theo thông báo số 1 của Ban tổ chức HN, HN KH thường niên 2019 sẽ tổ chức vào 7/2019, tuy nhiên do có một số vấn đề liên quan đến tổ chức cho nên ngày HN có thay đổi.

 Để chuẩn bị Hội nghị VUNA-2019, BCH VUNA-North đã họp ngày 18/1/ 2019 tại số 70-Nguyễn Du-HN

- Hiện tại Sở y tế Quảng Ninh và 2 BV ủng hộ, Tỉnh Quản Ninh đã cho phép tổ chức
- Hôm nay ngày 15/2/2019, Ban tổ chức đã xuống làm việc với 2 BV, KS và sở y tế lần thứ 3, dự kiến tuần cuối tháng 2 ra thông báo lần 2 có chương trình Hội nghị và các ban. Trước khi ra thông báo lần 2 có việc xin ý kiến Thày Cô mấy vấn đề như sau
1. Ngày Hội nghị xin chốt vào ngày 22, 23,24 tháng 8 năm 2019 vì Khách sạn họ chuẩn bị sửa chữa sảnh, thứ 2 là xa ngày Hội nghị của Hội TP Hồ Chí Minh
2. Lớp tập Huấn Lọc máu do Hội Quốc tế phối hợp tổ chức tại BV Tỉnh Quảng Ninh
3. Lớp tập Huấn Nam khoa có mời giảng viên thế giới phối hợp trường ĐH Y hà nội cấp chứng chỉ dự kiến tổ chức tại BV VIMEX Hạ Long
3. Mổ thị Phạm dự kiến tại 3 BV: BV Tỉnh, BV VIMEX và BV Uông bí , trong đó 1 BV có tuyền ra khách sạn 1 phòng ngày hội nghị chính
4. TRong thông báo Khuyến kích các báo cáo viên báo cáo trên VIDEO
Xin Các Thày Cô góp ý kiến để Hội nghị Thành công
Xin Cảm ơn và chúc sức khỏe đầu năm tới toàn thể Thày Cô
Trân trọng
TM BTC
PGS.TS .BS. Trần Văn Hinh
Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: