Thông báo số 2 Hội nghị toàn quốc Hội Y học Giới tính VN 11/2019

 Hội nghị toàn quốc của Hội Y học Giới tính Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức ở Huế vào tháng 11/2019. Ban tổ chức xin chuyển đến thông báo số 2 có chương trình dự kiến  và thư ngỏ.

 (XIn xem file đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: