Thông báo số 3 Hội nghị khoa học của Hội Y học giới tính Việt Nam

 Hội nghị Khoa học toàn quốc của Hội Y học giới tính Việt Nam sẽ được tổ chức ở Huế vào tháng 11/2019. Ban tổ chức xin cập nhật thông tin về Hội nghị

 XIn xem file đính kèm

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: