Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị Hội Y học Giới tính VN năm 2019

 Ban tổ chức xin thông báo chi tiết về đăng ký tham dự Hội nghị Hội Y học Giới tính Việt Nam năm 2019

 (Xin tải file pdf)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

                                                                        Thừa thiên Huế, ngày  04 tháng 11  năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 4

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2019

CỦA HỘI Y HỌC GIỚI TÍNH VIỆT NAM

 

Kính gửi: Quí Thầy Cô, Quí đồng nghiệp, Quí Công ty

 

Ban tổ chức Hội nghị khoa học năm 2019 của Hội Y học Giới tính Việt Nam xin trân trọng thông báo nội dung chương trình của Hội nghị khoa học năm 2019 sẽ được tổ chức như sau:

1.        Chủ đề chính của hội nghị: “ Y học giới tính của Việt nam ngày nay”.

2.        Địa điểm :

Đào tạo liên tục và mổ thị phạm: Tại trường Đại học Y Dược Huế , 06 Ngô Quyền, Huế

Hội nghị chính thức: Trung tâm Hội nghị 05-07 Hoàng Hoa Thám, TP Huế

3.        Thời gian :

Ngày 22-23 tháng 11 năm 2019

4.        Chương trình của hội nghị khoa học (xin xem nội dung đính kèm )

5.        Ban tổ chức Hội nghị:

-          Chủ tịch Hội nghị: GS TS Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam

-          Đồng chủ tịch: PGS TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Huế

-          Trưởng ban tổ chức: PGS TS Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện trường ĐH YD Huế

-          Đồng trưởng ban tổ chức: PGS TS Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế trường Đại học Y Dược Huế

-          Thành viên BTC gồm các thành viên của BCH Hội Y học Giới tính Việt Nam, của trường Đại học Y Dược Huế và của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế

6.        Số lượng đại biểu dự kiến:

-          Dự kiến : 300 – 400 đại biểu

7.        Bài báo cáo và đăng tạp chí:

-          Các bài cáo được duyệt sẽ được đăng tại tạp chí TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC Trường Đại học Y Dược Huế (0,75 điểm )

8.        Đăng ký tham dự hội nghị:

Phí đăng ký tham dự Hội nghị:                          500.000VND/ người (bao gồm tài liệu).

Phí đăng ký tham gia Lớp đào tạo liên tục:       500.000VND/ người (bao gồm tài liệu)

Phí đăng ký tham gia Hội nghị + Lớp đào tạo liên tục: 700.000VND/ người (bao gồm tài liệu)

Giấy chứng nhận sẽ được cấp theo từng phần tham dự.

Lệ phí đăng ký có thể gửi vào tài khoản của Hội hoặc tại đóng tại hội nghị.

Địa chỉ đăng ký:               tcydhue@huemed-univ.edu.vn

 

                                             CN.  Lê Hoàng Gia Ngọc

Phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác quốc tế ,

Trường Đại học Y Dược Huế, 06 Ngô Quyền Huế

ĐT: 0234 3 822873    Di động: 0903550010

Các thông tin cập nhật về Hội nghị xin theo dõi trên trang web của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế : http://tietnieuthanhochue.com/

9.        Mọi thông tin liên quan đến Hội nghị xin liên hệ với:

PGS TS Lê Đình Khánh   ĐT 0913 45 39 45     

Email: ledinhkhanh@hotmail.com                                                                        

Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp nhiệt tình của quý Thầy Cô, quý đồng nghiệp, các công ty Dược phẩm, thiết bị y tế và các bệnh viện… nhằm góp phần cho thành công cho Hội nghị.

                                                                                        T                M BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

                                                                                          PHÓ CT HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC TT HUẾ

  

 

                                                                                                                      PGS.TS.LÊ ĐÌNH KHÁNH

Ghi chú:

-            Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Hội nghị, xin theo dõi trên trang web của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế    http://tietnieuthanhochue.com        

-            Mẫu đăng ký:

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

               HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2019 CỦA HỘI Y HỌC GIỚI TÍNH VIỆT NAM

Họ và tên:.......................................................Học hàm.....................Học vị..........................

Chức vụ:..................................................................................................................................

Cơ quan:..................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc........................................................................................................................

Số điện thoại:....................................Email.......(đề nghị ghi rõ nếu gửi thư)........................

Hình thức tham dự:                

Đăng ký tham dự Hội nghị

 

Đăng ký tham dự lớp đào tạo liên tục

 

Đăng ký bài báo cáo tại Hội nghị

 

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: