Thông báo số 1 Hội nghị VUNA 2020 tại Huế

 Hội nghị thường niên lần XIV của VUNA, Hội nghị khoa học lần XIV của HueUNA và Đại hội toàn quốc của VUNA sẽ được tổ chức tại Huế vào tháng 8/2020

 ( Xin tải file pdf bên dưới)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 


                                                                        Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12  năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Hội Nghị khoa học thường niên lần thứ XIV Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam,

Hội nghị khoa học lần XIV Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế năm 2020

Đại hội Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Kính gửi: Quí Thầy Cô, Quí đồng nghiệp, Quí Công ty, Tổ chức

            Ban tổ chức Hội Nghị khoa học thường niên lần thứ XIV Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, Hội nghị khoa học lần XIV Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế năm 2020, và Đại hội Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 xin trân trọng thông báo một số thông tin liên quan :

1.        Chủ đề chính của hội nghị: Tiết niệu – Thận học Việt Nam thời kỳ hội nhập

2.        Địa điểm dự kiến:

-          Đào tạo liên tục và mổ thị phạm

+        Trường Đại học Y Dược Huế, 06 Ngô Quyền, Huế

+        Bệnh viện Trung ương Huế, 16 Lê Lợi, Huế

-          Hội nghị chính thức

+        Khách sạn SILKPATH, 04 Lê Lợi, Huế

3.        Thời gian dự kiến

-          Tiền Hội nghị:           ngày 13 tháng 8 năm 2020

-          Hội nghị:                   ngày 14-15 tháng 8 năm 2020

4.        Ban tổ chức Hội nghị

-          Chủ tịch Hội nghị

+        PGS. TS. Vũ Lê Chuyên, Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam

-          Đồng chủ tịch

+                PGS. TS. Hoàng Văn Tùng, Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học Thừa Thiên Huế

+        GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế

+        GS. TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

-          Trưởng ban tổ chức

+        PGS. TS. Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế, Phó chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế

-          Đồng trưởng ban tổ chức:

+        PGS TS Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế trường ĐH Y Dược Huế

-     Thành viên BTC gồm các thành viên của BCH Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam, BCH Hội Tiết niệu – Thận học Thừa thiên Huế, của trường Đại học Y Dược Huế và của Bệnh viện Trung ương Huế

5.        Số lượng đại biểu dự kiến:

-          Dự kiến : 1500 đại biểu

6.        Bài báo cáo và đăng tạp chí:

-          Các bài cáo được duyệt sẽ được đăng tại tạp chí TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC Trường Đại học Y Dược Huế (0,75 điểm )

7.        Đăng ký tham dự hội nghị:

Phí đăng ký dự hội nghị:

-          Hội nghị chính thức:                         500.000 đ/ đại biểu

-          Đào tạo liên tục :                             250.000 đ/ đại biểu

Địa chỉ đăng ký:              http://tietnieuthanhochue.com/

8.        Mọi thông tin liên quan đến Hội nghị xin liên hệ với:

PGS TS Lê Đình Khánh   ĐT 0913 45 39 45     

Email:               ledinhkhanh@hotmail.com                                                                             

      C/c              ledinhkhanhdhyh@gmail.com 

Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp nhiệt tình của quý Thầy Cô, quý đồng nghiệp, các công ty Dược phẩm, thiết bị y tế và các bệnh viện… nhằm góp phần cho thành công cho Hội nghị.

Các thông tin cập nhật về Hội nghị xin theo dõi trên trang web của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế : http://tietnieuthanhochue.com/

 

                                                                            TM BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

                                                                                CHỦ TỊCH HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC TT HUẾ    

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                              PGS TS HOÀNG VĂN TÙNG

Lưu ý:

 

Để thuận lợi cho công việc tổ chức cũng như tránh những nhầm lẫn không đáng có như họ tên, chức danh… Ban tổ chức kính đề nghị quí đại biểu đăng ký vào mục ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ VUNA 2020 trên trang web của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế http://tietnieuthanhochue.com/

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: