Thông báo về đăng ký tham dự HN VUNA 2020

Trong thời gian qua nhiều đại biểu đã đăng ký tham dự qua địa chỉ trên trang web của HueUNA, tuy nhiên có 1 đại biểu đăng ký ngày 12/3/2020 và 1 tổ chức đăng ký tài trợ ngày 18/2/2020 không đầy đủ thông tin cho nên xin lưu ý để đăng ký lại
BTC chân thành cảm ơn
 

 Làm ơn xem nội dung thông báo mới nhất

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: