Họ và Tên: tran van tuan
Sinh nhật: 14/08/1987
Chức danh: sinh vien
Đơn vị công tác: truong dhyd hue
Chức danh khoa học: sinh vien
Chức vụ: sinh vien
Địa chỉ đơn vị: thanh hoa
Điện thoại: 01649823451
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: sinh vien truong dhyd hue