Sỏi niệu đạo khổng lồ

BSCKII Nguyễn Văn Huấn, BV ĐK KV Bắc Quảng nam

(Xin xem file đính kèm)  
 
Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: