Đặc điểm giải phẫu mạch máu thừng tinh đoạn trong ống bẹn qua mổ vi phẫu điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh

Phạm Nam Việt, Phó Minh Tín, Nguyễn Tân Cương, Nguyễn Hoàng Đức và CS ( BV ĐH Y Dược TP HCM)

(Xin xem file đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: