Điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức với máy tập sàn chậu – Những kết quả ban đầu tại BV Bình Dân

Nguyễn Văn Ân, Đỗ Vũ Phương, Nguyễn Đạo Thuấn, Nguyễn Văn Học, Chung Tuấn Khiêm, Võ Thanh Phong, La Quí Hương

(Xin xem file đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: