Tài liệu Hội nghị Y học Giới tính toàn quốc

Toàn văn tài liệu Hội nghị thường niên Hội Y học Giới tính 23/01/2022

 Link tải tài liệu

drive.google.com/file/d/1VYaOpXABwAcQXEDh3Rbl8T1WQS-ioLcZ/view

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: