Điều trị hẹp niệu quản bằng máy nội soi cứng ngược dòng tại bệnh viện Quảng trị

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hồng Dương, Phan Duy An, Phan Khánh Việt,

Nguyễn Xuân Dũng, Trương Vĩnh Quí, Phan Quang Ánh, Nguyễn Hữu Ngọc

TÓM TẮT :
Đánh giá kết quả nong rộng niệu quản ngược dòng bằng ống nội soi cứng kết hợp đặt JJ niệu quản ;để điều trị hẹp niệu quản thực hiện tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị 7/2009 đến tháng 8 /2010. tỷ lệ thành công: 87.5% , 12,5% thất bại , trường hợp thất bại do thủng niệu quản chiếm 12.5%. thời gian nằm viện là 4,1 ngày.
Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: