Kết quả bước đầu tán sỏi niệu quản đoạn chậu qua nội soi niệu quản ngược dòng bằng xung hơi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Trần Xuân Hòa*, Hoàng Văn Khả*, Lê Đình Khánh**
(* BV ĐK Tỉnh Bình Định, **Trường ĐH Y Dược Huế )

Điều trị hẹp niệu quản bằng máy nội soi cứng ngược dòng tại bệnh viện Quảng trị

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hồng Dương, Phan Duy An, Phan Khánh Việt,

Nguyễn Xuân Dũng, Trương Vĩnh Quí, Phan Quang Ánh, Nguyễn Hữu Ngọc

Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng tán sỏi qua nội soi ngược dòng tại BV TW Huế

 

Lê Kim Lộc*, Nguyễn Kim Tuấn**, Phạm Ngọc Hùng**, Trương Văn Cẩn**,
Nguyễn Khoa Hùng***, Lê Đình Khánh***, Hoàng Văn Tùng***
(*Học viên CK2Ngoại Tiết niệu, ** BV TW Huế, *** Đại học Y Dược Huế)

 

Tăng huyết áp mới xuất hiện (New Onset Hypertension) sau tán sỏi ngoài cơ thể điều trị sỏi thận

 

Nguyễn Khoa Hùng, Lê Đình Khánh
Đơn vị Tán sỏi tiết niệu ngoài cơ thể-Nội soi tiết niệu, Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

 

Đánh giá kết quả tán sỏi ngoài cơ thể điều trị sỏi thận trên thận đã phẫu thuật

 

Lê Đình Đạm, Lê Đình Khánh, Nguyễn Khoa Hùng ( Trường Đại học Y Dược Huế)

 

Bước đầu áp dụng nội soi mềm điều trị sỏi đài thận qua nội soi niệu quản ngược dòng

 

Phạm Ngọc Hùng, Trương Văn Cẩn (BV TW Huế)
Hoàng Văn Tùng, Lê Đình Khánh(ĐH Y Dược Huế)

 

Phẫu thuật nội soi tán sỏi qua da điều trị sỏi thận tại BV TW Huế

 

Hoàng Văn Tùng, Lê ĐÌnh Khánh, Nguyễn Khoa Hùng ( ĐH Y Dược Huế)
Trương Văn Cẩn, Phạm Ngọc Hùng ( BV TW Huế)

 

1  [2]