EAU-Guidelines-on-Urological-infections-2019

 G. Bonkat (Chair), R.R. Bartoletti, F. Bruyère, T. Cai, S.E. Geerlings, B. Köves, S. Schubert, F. Wagenlehner

 (Xin tải file pdf)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: