A short history of nephrectomy

 JONATHAN CHARLES GODDARD,  THEODORE BIRKS

 (Xin xem file pdf)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: