Campbell_Walsh_Urology_Eleventh_Edition

Bộ sách Campbell_Walsh_Urology_Eleventh_Edition và Campbell_Walsh_Urology_Eleventh_Edition Review

Hướng dẫn chấn đoán và điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

 Bản cập nhật 8/2019 của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam

Phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và xử trí xuất tinh sớm

 Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam - VUNA

Hướng dẫn xử trí tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ( VUNA 2014)

 Hội Tiết niệu Thận học Việt nam - VUNA

Politano-Leadbetter ureteric reimplantation

 OACHIM STEFFENS, EBERHARD STARK, BJÖRN HABEN and ADRIAN TREIYER. Department of Urology and Paediatric Urology, St. Antonius-Hospital Eschweiler, Germany

Hướng dẫn điều trị nhiếm trùng đường tiết niệu ở Việt nam

 Hội Tiết niệu Thận học Việt nam - VUNA đã cho ra mắt cuốn "Hướng dẫn điều trị Nhiễm trùng đường tiết niệu ở Việt nam" và đã được trình bày tại Hội nghị toàn quốc 8/2013 tại Ninh Bình. Đây là một tài liệu với nhiều thông tin rất cơ bản liên quan đến tình trạng...

Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux

Göran Läckgren* and Andrew J. Kirsch

INTRODUCTION
Vesicoureteral reflux (VUR) affects around 1% of all children, making it the most common paediatric anomaly of the urinary tract. Around a third of infants and children with febrile UTI have VUR [1]. The urinary tract infections (UTIs) in these children with VUR are more likely to reach the upper urinary...

Pocket Guide to Urology

Jeff A. Wieder

Laparoscopic transposition of lower pole crossing vessels ( ‘ vascular hitch ’ ) in pure extrinsic pelvi-ureteric junction (PUJ) obstruction in children

Akiko  Sakoda ,     Abraham    Cherian    and     Imran    Mushtaq  
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust, London, UK

[1]  2