Politano-Leadbetter ureteric reimplantation

 OACHIM STEFFENS, EBERHARD STARK, BJÖRN HABEN and ADRIAN TREIYER. Department of Urology and Paediatric Urology, St. Antonius-Hospital Eschweiler, Germany

 (Xin xem file đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: