Hướng dẫn xử trí tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ( VUNA 2014)

 Hội Tiết niệu Thận học Việt nam - VUNA

 (Xin đăng nhập thành viên miễn phí sau đó vào Tài liệu tham khảo/Tổng quan để tại tài liệu)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: