Guidelines on Urolithiasis 2010

C. Türk, T. Knoll, A. Petrik, K. Sarica,
C. Seitz, M. Straub, O. Traxer

Guidelines về sỏi tiết niệu của Hội Tiết niệu châu Âu, cập nhật 2010

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: