Túi sa niệu quản

 BS Hồ Sĩ Nhật Quang

 (Xin xem file đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: