Phương pháp ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu y học

Nguyễn Văn Tuấn

(Xin xem file pdf đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: