Thư mời Hội nghị thường niên của VUNA 2023

 Hội nghị khoa học thường niên năm 2023 của Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh từ 3-5/8/2023. BTC Hội nghị xin gửi thư mời và chương trình.

Quí đồng nghiệp có đăng ký sẽ nhận thư mời qua bưu điện 


Thông báo số 2 Hội nghị khoa học thường niên của VUNA 2023

 Hội nghị khoa học thường niên của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2023 tại Quảng Ninh


Giấy mời tham dự Hội nghị khoa học và Đại hội Hội Tiết niệu Thận học TT Huế

 Trân trọng gửi đến quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp giấy mời tham dự Hội nghị Khoa học và Đại hội của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế


Hội nghị thường niên Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế

 Đại hội nhiệm kỹ 2022-2026 và Hội nghị khoa học thường niên của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Huế ngày 17/12/2022


Thông báo số 2 Hội nghị khoa học thường niên VUNA và HUNA 2022

 Hôi nghị khoa học thường niên lần 16 của VUNA và lần 19 của HUNA sẽ tổ chức tại TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định từ 18-20/8/2022


Một số chủ đề liên quan đến BPH và chức năng tình dục

 Mời quí đồng nghiệp tham khảo một số chủ đề liên quan đến BPH và rối loạn chức năng tình dục thông qua chương trình "Ask the expert"

Sách

 Hội viên có thể tải bộ sách Campbell

ASU-SEA Webinar Invitation | Thulium Fiber Laser - Procedure Changing Technology

 Kính mời quí Hội viên đăng ký tham dự hội thảo do Trường Niệu khoa châu Á tổ chức

Hội nghị Niệu khoa Châu Á 2022

 XIn mời quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp xem thông tin cập nhật về Hội nghị của UAA 2022

[1]  2  3  4  5  »  »»