Danh sách Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2018-2022

 Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm:

BAN CHẤP HÀNH

 1.  PGS.TS. Hoàng Văn Tùng, Chủ tịch Hội
 2.  PGS.TS. Lê ĐÌnh Khánh, Phó Chủ tịch
 3.  BSCKII Nguyễn Đình Vũ, Phó Chủ tịch
 4. TS Phạm Ngọc Hùng, Tổng thư ký
 5. GS.TS. Võ Tam, Ủy viên
 6. PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng,  Ủy viên
 7. PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo, Ủy viên
 8. TS Trần Ngọc Khánh, Ủy viên
 9. BS. Đặng Ngọc Tuấn Anh, Ủy viên
 10. BS Phan Ngọc Tam, Ủy viên
 11. BS Văn Thị Thanh Vân, Ủy viên
 12. BS Trần Đình Oanh, Ủy viên
 13. BS CKII. Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên

BAN KIỂM TRA

 1. BS CKII Cao Xuân Thành, Trưởng ban
 2. BS Trương Văn Cẩn, Ủy viên
 3.  BS Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên

THỦ QUĨ

          CN  Trần Thị Hương Thủy

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: