BSCKII Nguyễn ĐÌnh Vũ, Phó Chủ tịch

 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 - 2022

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: