TS. Phạm Ngọc Hùng, Tổng thư ký Hội, Phó Tổng thư ký VUNA

 TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Tiết niệu BV TW Huế, Tổng tư ký Hội nhiệm kỳ 2018 - 2022

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: