Danh sách ban chấp hành nhiệm kỳ 2007-2012

1.      PGS TS Hoàng Văn Tùng, Chủ tịch
2.      PGS TS Lê Đình Khánh, Tổng thư ký
3.      BS CKII Nguyễn Văn Thuận, Phó chủ tịch
4.      BS CKII Phan Thị Tuyết
5.      PGS TS Võ Tam, Uỷ viên
6.      ThS Ngyễn Khoa Hùng, Uỷ viên
7.      BS CKII Dương Quang Minh, Ủy viên
8.      BS CKII  Nguyễn Đình Vũ, Ủy viên
9.      ThS Lê Nhân, Ủy viên

 
Ban chấp hành Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế 2007-2012
 
Ban kiểm tra
 
1.      BS CKII Dương Quang Minh, Trưởng ban
2.      TS Hoàng Bùi Bảo
3.      ThS Đặng Ngọc Tuấn Anh
4.      ThS Cao Xuân Thành
5.      CN ĐD Nguyễn Thị Thuỷ

 

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: