Thông báo hoãn tổ chức Hội nghị của VUNA vào 11/2020

 Do dịch COVID-19 cho nên BTC rất tiếc phải thông báo hoãn tổ chức Hội nghị vào tháng 11/2020. BTC rất mong quí Thầy Cô, quí Công ty, quí đồng nghiệp thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Hội. Trân trọng

 (Tải file pdf bên dưới)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

                                                                        Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO SỐ 5

V/v Hoãn tổ chức Hội nghị của VUNA tháng 11/2020

 

Kính gửi: Quí Thầy Cô, Quí đồng nghiệp, Quí Công ty, Tổ chức

            Ban tổ chức Hội Nghị khoa học thường niên lần thứ XIV Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, Hội nghị khoa học lần XIV Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế năm 2020, và Đại hội Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 xin trân trọng thông báo một số thông tin liên quan :

1.        Hoãn Hội nghị:

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng phần lớn các địa phương trên toàn quốc vẫn đang còn kiểm soát chặc các hoạt động có tập trung đông người, vì vậy không thể xin cấp phép tổ chức Hội nghị của VUNA 2020, bên cạnh đó do cần phải đảm bảo sức khỏe cho các thành viên tham dự Hội nghị cho nên Ban tổ chức đã xin ý kiến của Ban chấp hành VUNA và đã thống nhất hoãn tổ chức Hội nghị vào tháng 11/2020.  

2.        Thời gian dự kiến sắp đến:  Tháng 8/2021

3.        Bài báo cáo và đăng tạp chí:

-          Đối với các bài báo toàn văn đã được gửi cho BTC để sắp xếp báo cáo và đăng tạp chí, chúng tôi đề nghị những tác giả cần phải đăng sớm, xin đăng ký qua mail cho BTC trong tháng 9/2020 theo địa chỉ nua.tthue@gmail.com , chúng tôi sẽ đề nghị với tạp chí đăng một số chuyên đề. Tất nhiên các bài này phải tuân thủ các thủ tục phản biện của tạp chí.

-          Đối với những bài còn lại không có nhu cầu đăng gấp, chúng tôi sẽ chuyển lại cho tác giả để chỉnh sửa, bổ sung số liệu nếu cần và chuẩn bị cho HN vào tháng 8/2021.

4.        Thông tin liên quan đến Hội nghị:

Câc thông tin liên quan đến Hội nghị sẽ được cập nhật trên trang web của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế http://tietnieuthanhochue.com/

Các thông tin chi tiết thêm về Hội nghị có thể liên lạc với:

PGS TS Lê Đình Khánh         ĐT 0913 45 39 45      

Email:              ledinhkhanh@hotmail.com                                                    

C/c                    ledinhkhanhdhyh@gmail.com 

Do điều kiện dịch bệnh phải hoãn tổ chức Hội nghị, Ban tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm và luôn mong có được sự ủng hộ tiếp tục của quý Thầy Cô, quý đồng nghiệp, các công ty dược phẩm, thiết bị y tế và các bệnh viện…

Trân trọng.

                                                                                                                            TM BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC TT HUẾ    

 

                                                                                                                             PGS TS HOÀNG VĂN TÙNG

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: