Hội nghị thường niên Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế

 Đại hội nhiệm kỹ 2022-2026 và Hội nghị khoa học thường niên của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Huế ngày 17/12/2022

 XIn tải file pdf để xem chương trình

 

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: