Thông báo số 3 VUNA - Huế 2024

 

THÔNG BÁO SỐ 3

Hội nghị khoa học thường niên Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam lần thứ XVIII,

Hội nghị khoa học Hội Tiết niệu - Thận học Thừa thiên Huế lần XVI năm 2024

 

   Kính gửi: Quí Thầy Cô, Quí đồng nghiệp, Quí công ty, tổ chức, cá nhân tài trợ

 

Tiếp theo thông báo số 1 của Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam (VUNA) ngày 15/11/2023, thông báo số 2 ngày 17/1/2024, Ban tổ chức Hội nghị xin được gửi đến Quí Thầy Cô, Quí đồng nghiệp, Quí công ty, tổ chức, cá nhân tài trợ thông báo số 3 thông tin cập nhật về Hội nghị và chương trình cập nhật ngày 14/4/2024.

Xem chi tiết Thông báo số 3

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: