Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 03/01/2021

 Chúng tôi xin gửi chương trình cập nhật ngày 03/01/2021


Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 15/12/2020

 Chương trình dự kiến Đại hội và Hôi nghị VUNA cập nhật ngày 15/12/2020


Thông báo số 7 Hội nghị khoa học VUNA tại Huế

 Ban tổ chức xin gửi đến quí Thầy, Cô, quí đồng nghiệp thông báo số 7 Đại hội và Hội nghị của VUNA 15-16/01/2021


Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 21/11/2020

 Chương trình dự kiến cập nhật ngày 21/11/2020. Chương trình sẽ được cập nhật liên tục


Thông báo số 6 Hội nghị và Đại hội của VUNA 2020 tại Huế

 Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị khoa học thường niên của VUNA sẽ được tổ chức tại Huế vào ngày 14-16/01/2021


Thông báo hoãn tổ chức Hội nghị của VUNA vào 11/2020

 Do dịch COVID-19 cho nên BTC rất tiếc phải thông báo hoãn tổ chức Hội nghị vào tháng 11/2020. BTC rất mong quí Thầy Cô, quí Công ty, quí đồng nghiệp thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Hội. Trân trọng


Thông báo số 4 Hội nghị và Đại hội của VUNA 2020 tại Huế

 Ban tổ chức Hội nghị và Đại hội VUNA 2020 tại Huế xin gửi đến quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp , quí Công ty, tổ chức thông báo số 4. Đại điểm tổ chức có thay đổi. Tình hình dịch bệnh đang phức tập, tuy nhiên hy vọng có thể qua nhanh và Hội nghị có thể được tổ...


Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 27/7

 Ban tổ chức Hội nghị VUNA 2020 xin gửi đến quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp, quí Công ty chương trình dự kiến cập nhật ngày 27/7. Chương trình sẽ được tieps tục cập nhật. Hy vọng dịch bệnh chóng qua để chúng ta có thể gặp nhau ở Huế. 

Trân trọng


Thư ngỏ và Thông tin tài trợ số 4 Hội nghị VUNA 2020

Ban tổ chức Hội nghị khoa học và Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của VUNA xin thông báo đến Quí Công ty, Tổ chức Thông báo  và Thông tin tài trợ số 4. Địa điểm tổ chức Hội nghị có thay đổi. Tình hình dịch đang phức tạp, tuy nhiên chúng tôi vân rât hy vọng mọi...


Thể lệ đăng bài tạp chí Y Dược, Trường Đại học Y Dược Huế

 Ban tổ chức xin thông báo về thể lệ đăng bài tại Tạp chí Y Dược, Trường Đại học Y Dược Huế ( 1,0 điểm)


1  2  [3]  4  5  »  »»