Thông báo số 6 Hội nghị và Đại hội của VUNA 2020 tại Huế

 Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị khoa học thường niên của VUNA sẽ được tổ chức tại Huế vào ngày 14-16/01/2021


Thông báo hoãn tổ chức Hội nghị của VUNA vào 11/2020

 Do dịch COVID-19 cho nên BTC rất tiếc phải thông báo hoãn tổ chức Hội nghị vào tháng 11/2020. BTC rất mong quí Thầy Cô, quí Công ty, quí đồng nghiệp thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Hội. Trân trọng


Thông báo số 4 Hội nghị và Đại hội của VUNA 2020 tại Huế

 Ban tổ chức Hội nghị và Đại hội VUNA 2020 tại Huế xin gửi đến quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp , quí Công ty, tổ chức thông báo số 4. Đại điểm tổ chức có thay đổi. Tình hình dịch bệnh đang phức tập, tuy nhiên hy vọng có thể qua nhanh và Hội nghị có thể được tổ...


Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 27/7

 Ban tổ chức Hội nghị VUNA 2020 xin gửi đến quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp, quí Công ty chương trình dự kiến cập nhật ngày 27/7. Chương trình sẽ được tieps tục cập nhật. Hy vọng dịch bệnh chóng qua để chúng ta có thể gặp nhau ở Huế. 

Trân trọng


Thư ngỏ và Thông tin tài trợ số 4 Hội nghị VUNA 2020

Ban tổ chức Hội nghị khoa học và Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của VUNA xin thông báo đến Quí Công ty, Tổ chức Thông báo  và Thông tin tài trợ số 4. Địa điểm tổ chức Hội nghị có thay đổi. Tình hình dịch đang phức tạp, tuy nhiên chúng tôi vân rât hy vọng mọi...


Thể lệ đăng bài tạp chí Y Dược, Trường Đại học Y Dược Huế

 Ban tổ chức xin thông báo về thể lệ đăng bài tại Tạp chí Y Dược, Trường Đại học Y Dược Huế ( 1,0 điểm)


Thông báo số 3 Hội nghị VUNA 2020

 Ban tổ chức Hội nghị xin gửi đến quí Thầy Cô, quí Công ty, quí Đồng nghiệp thông báo số 3 của Hội nghị VUNA 2020. 

Do dịch Covid-19 cho nên Hội nghị đã dời ngày tổ chức đến 26-28/11/2020. Ban tổ chức rất mong quí Thầy Cô, quí Công ty, quí Đồng nghiệp thông cảm...


Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật 14.5.2020

 Chương trình Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 14.5.2020. Chương trình này sẽ được cập nhật thường xuyên


Thu ngo va Thong tin tai tro so 3 VUNA 2020

 Ban tổ chức xin gửi đến quí Công ty, tỏ chức thư ngỏ và thông tin về Hội nghi VUNA 2020. Do dịch Covid-19 cho nên Hội nghị sẽ dời lại vào ngày 26-28/11/2020. Ban tổ chức kính mong quí Công ty, tổ chức thông cảm cho sự thay đổi này.

Trân trọng


Thông báo số 2 Hội nghị VUNA 2020

 Ban tổ chức xin thông báo nội dung thông báo số 2 Hội nghị VUNA 2020 tại Huế


1  2  3  [4]  5  »  »»