BS CKII Nguyễn Văn Thuận

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế 

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: