Họ và Tên: Cao Nguyễn Thế Hưng
Sinh nhật: 01/05/1997
Chức danh: Sinh viên
Đơn vị công tác: Đại học Y Dược Cần Thơ
Chức danh khoa học: Sinh viên
Chức vụ: Sinh viên
Địa chỉ đơn vị: 10/2 Bùi Văn Danh, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang
Điện thoại:
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: