Họ và Tên: Trung
Sinh nhật: 14/01/1998
Chức danh: Bs
Đơn vị công tác: Y hà nội
Chức danh khoa học: Bs
Chức vụ:
Địa chỉ đơn vị:
Điện thoại: 6307534597
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: