Hội nghị Tiết niệu Thận học miền Trung 2009

Hội nghị Tiết niệu thận học miền Trung tại Đà năng 2009

 


  

  

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các tin khác: