28/11/2011

Sỏi nhỏ tinh hoàn (Testicular Microlithiasis)

PGS TS Lê Đình Khánh, ThS Lê Đình Đạm ( Đại học Y Dược Huế)

(Xin xem file đính kèm)

[ In trang ]    [ Đóng lại ]