05/09/2011

Cắt tuyến thượng thận nội soi qua phúc mạc

Lê Đình Khánh, Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Văn Thuận, Trương Văn Cẩn, Phạm Ngọc Hùng - Khoa Tiết niệu BV TW Huế

[ In trang ]    [ Đóng lại ]