17/03/2013

Sỏi niệu đạo khổng lồ

BSCKII Nguyễn Văn Huấn, BV ĐK KV Bắc Quảng nam

(Xin xem file đính kèm)  
 
[ In trang ]    [ Đóng lại ]