17/03/2014

Rửa tay chuẩn bị phẫu thuật

Surgical Hand Scrub Learning Module - Douglas Hughes 

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]