05/08/2020

Quản lý sử dụng opioid trong giảm đau hậu phẫu

 ThS.DS. Ngô Thị Kim Cúc, BV Trường ĐH Y Dược Huế

 Tải file pdf

[ In trang ]    [ Đóng lại ]