08/01/2022

Hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu

 Bản cập nhập năm 2020 - Nhiều tác giả

 Đường dẫn để tải tài liệu 

drive.google.com/file/d/1wq57Ee490AtoE5LvgZYLCn9h16iQA0AM/view

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]